Od godz. 10:00-10:40 będą następowały STARTY poszczególnych wyścigów z Hotelu

AMW Rewita w Kościelisku przy ulicy Nędzy-Kubińca 101
Zawodnicy skręcają w

LEWO w kierunku Kościeliska w ul.Nędzy- Kubińca, a następnie w PRAWO w

ul.Salamandra, po pokonaniu podjazdu zawodnicy jadą PROSTO w kierunku Dzianisza

i skręcają w PRAWO w Słodyczki w kierunku Nowego Bystrego, jadąc drogą w dół

skręcają w lewo w KULE i tam po pokonaniu podjazdu skręcają w prawo w drogę

rowerową. Na tym odcinku w godz. 9:45-11:00 będzie wstrzymanie

ruchu.
Prosimy nie korzystać w tych godzinach ze skrótu Nowe

Bystre-Słodyczki!!!
DROGA ROWEROWA DUTKÓWKA,  będzie

całkowicie zamknięta dla ruchu w godz. 10:00-16:00, zawodnicy będą

jechać nią na powrocie na METĘ, która jest zlokalizowana na wysokości

skrzyżowania Dutkówki z Kulami.
W związku z wzmożonym ruchem kolarzy

w godz.10:00-16:00 prosimy o niekorzystanie z drogi Ciche-Ratułów przez Zoki, w

godz. 10:15-11:15 odcinek zjazdowy do Cichego będzie całkowicie wyłączony z

ruchu. Po 11:15 mieszkańcy Zoków będą mogli dojechać od strony Cichego

bez utrudnień, natomiast nie będzie można dojechać do Ratułowa, będzie możliwy

dojazd od Ratułowa w kierunku Zoków
Zawodnicy przejadą przez Ciche, do ronda

w Miętustwie i dalej w kierunku Czarnego Dunajca, gdzie skręcają na DROGĘ

ROWEROWĄ przez Wierch Domański do Starego Bystrego.
DROGA ROWEROWA

WIERCH DOMAŃSKI - STARE BYSTRE będzie całkowicie zamknięta dla ruchu w godz.

10:30-12:00
Ze Starego Bystrego zawodnicy jadą w kierunku

Maruszyny podjazdem przez Sołtystwo, w związku z tym będą chwilowe utrudnienia w

ruchu na drodze powiatowej przez Stare Bystre w godz.

10:30-12:00
Następnie zawodnicy jadą przez Maruszynę skręcają w

ul.Gancarze i dalej prosto koło cmentarza jadą w kierunku Czerwiennego-BUDZ. Na

tym odcinku ruch będzie możliwy tylko w kierunku jazdy zawodników. Zawodnicy ten

odcinek pokonają 3 razy. Utrudnienia w ruchu potrwają tutaj od godz.

11:00-14:30
Następnie zawodnicy jadą w kierunku Bachledowki i po

skręcie w lewo na szczycie wracają do drogi powiatowej w kierunku Bustryku.

Na tym odcinku będzie zlokalizowany bufet dla zawodników, ruch możliwy

tylko zgodnie z kierunkiem jazdy wyścigu. Utrudnienia w ruchu na tym odcinku

będą w godz. 11:00-15:00
Zwodnicy pod dojechaniu do Bustryku

zależnie od dystansu wyścigu jadą w prawo lub w lewo. Dłuższy wyścig

jedzie w kierunku Sierockiego, gdzie zawodnicy skręcają w zjazd przez Skrzypne ,

a na dole skręcają w prawo i zaraz ponownie w prawo w kierunku

Pitoniówki. Na tym odcinku będzie możliwy ruch tylko zgodnie z

kierunkiem jazdy wyścigu, jedynie na dolnym odcinku drogi powiatowej będzie

odbywał się ruch dwukierunkowy z wstrzymaniem na przejazd zawodników.

Utrudnienia w ruchu będą tutaj występowały w

godz.11:30-14:30
Następnie z Pitoniówki zawodnicy jadą drogą

powiatową w dół w kierunku Szaflar, a następnie w lewo w ul. Orkana, na tym

odcinku będą występowały wstrzymania ruchu na czas przejazdu grup zawodników w

godz.11:30-14:30
Z Szaflar zawodnicy jadą do Maruszyny, gdzie koło

Kościoła skręcają w prawo i zaraz w lewo w ul. Pod Górą, na ul. Pod Górą

ruch będzie możliwy tylko zgodnie z kierunkiem wyścigu. Utrudnienia w ruchu na

tym odcinku będą występowały w godz. 11:45-14:30 po skręcie w lewo w

ul. Osiedle Bukowa zawodnicy wjeżdżają na kolejną rundę i dalej tak samo

dwukrotnie aż do rozjazdu w Bustryku
BUSTRYK, od skrętu w kierunku METY

zawodnicy jadą przez Ząb, skręcają w prawo w drogę powiatową w dół w kierunku

Nowego Bystrego, dalej do Ratułowa, gdzie skręcają w lewo na ostatni podjazd

przez Mulice koło Szkoły, Zoki i w lewo na Dutkówkę do mety, która jest

zlokalizowana na końcu Drogi Rowerowej przy ul. KULE. Na odcinku drogi

powiatowej Ząb- Ratułów utrudnienia będą występowały w godz.

11:45-15:30Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o zachowanie

szczególnej ostrożności.
Prosimy o poruszanie się zgodnie z kierunkiem jazdy

wyścigu.