W związku z realizacją przez Euroregion Pradziad projektu pn. „Euroregion Pradziad 2020+” w dniach 9-11 września 2020 br. przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia oraz pracownicy biura
z Polski i Czech wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Nowego Targu, gdzie swą siedzibę ma Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „TATRY”. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością tej organizacji, posiadającej transgraniczną osobowość prawną oraz wypracowanie nowych kierunków rozwoju dla naszego Stowarzyszenia na najbliższe lata oraz na nowy okres programowy. Plan wyjazdu obejmował spotkanie w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej z przedstawicielami EUWT „TATRY” i Euroregionu „TATRY” oraz szereg spotkań w terenie z samorządowcami i zarządcami obiektów korzystających ze środków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Bardzo inspirująca dla gości z Euroregionu Pradziad była wizyta na terenie Gminy Czarny Dunajec, podczas której Wójt Marcin Ratułowski osobiście przedstawił dofinansowane ze środków UE inwestycje. Szczególne zainteresowanie gości skierowane było na trasy rowerowe oraz infrastrukturę okołoturystyczną, np. Szlak wokół Tatr i jego ścieżki łącznikowe, odrestaurowaną stację kolejową przy Szlaku wokół Tatr w Podczerwonem, która służyć będzie jako centrum obsługi rowerzystów, multimedialne Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk, czy odrestaurowaną kolejkę wąskotorową. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i gościnności Przewodniczącego Rady Euroregionu Tatry Bogusława Waksmundzkiego, Pani Dyrektor EUWT „TATRY” Agnieszki Pyzowskiej oraz Pana Dyrektora Euroregionu „TATRY” Michała Stawarskiego wizyta gości z pogranicza polsko-czeskiego była bardzo owocna, a jej efekty staną się inspiracją na nadchodzące lata dla naszych samorządów członkowskich i naszego Stowarzyszenia.