Gmina Czarny Dunajec pozyskała środki finansowe na pilotażowy projekt „Odkrywam Małopolskę” dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł zostanie przeznaczone
na zorganizowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z klas VI, z terenu Gminy Czarny Dunajec. Realizacja projektu rozpocznie się już końcem września 2020r.

Projekt umożliwi  uczniom poznanie własnego regionu, środowiska przyrodniczego, małopolskich tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogaci w wiedzę o Małopolsce,
a tym samym utrwali potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu. Zaplanowano dwie jednodniowe wycieczki dla każdej grupy.

W projekcie planowane jest iż wezmą udział następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem

4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem

5. Szkoła Podstawowa w Chochołowie

6. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

7. Szkoła Podstawowa w Odrowążu

8. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach

9. Szkoła Podstawowa w Piekielniku

10. Szkoła Podstawowa w Podszklu

11. Szkoła Podstawowa w Ratułowie

12. Szkoła Podstawowa w Załucznem

13. Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem

14. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1
w Starem Bystre

15. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2
w Starem Bystrem.

Realizując projekt w dobie pandemii, pobudzona zostanie turystyka szkolna. Będą wspieraniorganizatorzy turystyki, a także przewodnicy, przewoźnicy oraz instytucje kultury
i nauki. W związku z pandemią sytuacja materialna większości rodzin nie jest korzystna, więc gmina nie przewiduje udziału finansowego rodziców- dzieci całkowicie za darmo będą mogły zwiedzić te atrakcje turystyczne Małopolski. Planowany harmonogram wygląda następująco:

1 dzień:

Kraków-smocza jama, Wzgórze Wawelskie, Katedra Wawelska, Sukiennice, Kościół Mariacki, Muzeum w Podziemiach Rynku, pokaz produkcji obwarzanka krakowskiego.

2 dzień:

ruiny Zamku Ojców, Brama Krakowska, Centrum Edukacyjno-Muzealne Ojcowskiego Parku Narodowego, Pieskowa Skała, Jaskinia Nietoperzowa

Łączny koszt realizacji projektu: 75 000,00 zł.

Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 40 000,00 zł.

Wkład własny Gminy: 35 000,00 zł.