Pierwszy dzień września oznacza powrót dzieci do szkoły, ale i do

redagowania szkolnej gazetki. Numer wrześniowy czasopisma "Bez tytułu" wydawany

przez SP Ciche jest już dostępny. W numerze wrześniowym można

przeczytać m.in.:
- wspomnienia z wakacji;
- relację z przyjęcia komunii

świętej przez klasę III;
- zasady obowiązujące w szkole, a wynikające z

koronawirusa.