Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”.
Jego celem jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który odbywa się
w dniach od 1 września o 30 listopada 2020 r., oraz zachęcenie rolników do aktywnego
w nim uczestnictwa.


Konkurs trwa od 22 października do 20 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-
-2020/konkursy/.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.


Nagrodą w konkursie jest promocja zwycięskiej gminy i jej mieszkańców na łamach
prasy drukowanej, w portalu internetowym oraz w mediach społecznościowych.
Spiszmy się, jak na rolników przystało!
W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 695 255 538.
Konkurs jest adresowany do rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Wygra gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw.


Spiszmy się, jak na rolników przystało!