W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że szczepienia i oznakowanie zwierząt towarzyszących z Ukrainy wykonywane są w lecznicach lekarsko - weterynaryjnych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Bezpłatne szczepienie i oznakowanie zwierząt towarzyszących, o których mowa w tymczasowej procedurze Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym wyjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego, będzie wykonywane w Przychodni Weterynaryjnej lek.wet. Krzysztof Pławecki, 34-700 Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego 48 oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, Oś. Bereki 19.

Jednocześnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu w załączeniu przesyła ulotki zawierające informacje dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi psy/koty/fetki z prośbą o ich rozpowszechnianie oraz wzór wniosku o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE lub tranzyt przez państwo członkowskie.

Wniosek należy złożyć w tut. Inspektoracie w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej - Polski które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. (Przy składaniu wniosku konieczna jest obecność właściciela oraz zwierzęcia, którego sprawa dotyczy)

Procedura, o której mowa na wstępie, jest dostępna na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem:


https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura


Informacja w języku ukraińskim i polskim (ulotka PL-UA.pdf)

Adresy gdzie można bezpłatnie zaszczepić  i oznakować zwierzęta (adresy i mapa.pdf)

Wzór wniosku o pozwolenie na przemieszczanie zwierzęcia  (WNIOSEK O POZWOLENIE PL_EN_UA.pdf)