Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, że w w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w czasie przebywania w Urzędzie wymagane jest stosowanie maski ochronnej na usta i nos


Z uwagi na zagrożenia związane z epidemią, zachęcam w dalszym ciągu do korzystania z elektronicznej formy załatwienia spraw, w szczególności poprzez platformę ePUAP, z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap).


Przypominam o rządowej stronie internetowej, na której znajdziecie państwo najważniejsze informacje na temat koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/koronawirus