OSP Ciche Górne I

Rok powstania: 1912

Liczba członków: 35 osób

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Władysław Kowalczyk

Naczelnik: Jan Szymusiak

Z-ca Naczelnika: Adam Mierzwa

Skarbnik: Jan Toczek

Sekretarz: Józef Maryniarczyk

Gospodarz: Andrzej Kurkowski