OSP Ciche Środkowe

Rok powstania: 1946

Liczba członków: 38 osób

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Jan Mulica

Naczelnik: Karol Krzysiak

Z-ca Naczelnika: Marek Truchan

Skarbnik: Bogusław Michniak

Sekretarz: Władysław Łowisz