OSP Odrowąż

Rok powstania: 1928

Liczba członków: 25 osób

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Piotr Dusza

Naczelnik: Adam Hosana

Z-ca Naczelnika: Edward Szczypta

Skarbnik: Tadeusz Hosana

Sekretarz: Roman Czepiel