OSP Podszkle

Rok powstania: 1920

Liczba członków: 39 osób

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Leszek Zapotoczny

Naczelnik: Kacper Ziółko

Z-ca Naczelnika: Stanisław Wacławiak

Skarbnik: Krzysztof Sproch

Sekretarz: Kazimierz Wacławiak