OSP Ratułów Górny

Rok powstania: 1950

Liczba członków: 48 osób

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 8 osób

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Jan Styrczula

Naczelnik: Wojciech Baran

Z-ca Naczelnika: Władysław Szeliga

Skarbnik: Andrzej Garczek

Sekretarz: Czesław Mulica

Gospodarz: Władysław Staszeczka