OSP Stare Bystre

Rok powstania: 1907

Liczba członków: 73 osoby

Skład Zarządu na lata 2016 - 2020

Prezes: Marek Biela

Naczelnik: Bogusław Stopka

Z-ca Naczelnika: Piotr Kula

Skarbnik: Piotr Obrochta

Sekretarz: Rafał Kwak