Odrowąż

Nazwę wziął od herbu Jana Pieniążka, starosty nowotarskiego z czasu osadźców. Wieś lokowana w 1603 roku, urokliwie położona na siedmiu wzgórzach, uchodzi za "podhalański Rzym". Przed II wojną rozsławili ją pochodzący stąd światli ludzie, wspaniali regionaliści, działacze ruchu ludowego i współzałożyciele Związku Podhalan: Antoni i Jakub Zachemscy, Feliks Gwiżdż.

Murowany, jednonawowy kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny powstał wiatach 1825-31, w miejsce pierwotnego, XVII-wiecznego kościółka. Ołtarz - podczas budowy kościoła -wykonał Józef Kulach z Szaflar na wzór ołtarza w nowotarskim kościele św. Katarzyny. Zachowało się tu kilka zabytkowych sprzętów i szat liturgicznych. W Odrowążu na Herbiku znaleźć można nieczynny kamieniołom, skąd wydobywano piaskowce magurskie. Mieszkańcy malowniczej wsi często goszczą u siebie letników. Wąska asfaltowa droga wiedzie z Odrowąża w dół, do urokliwie położonego przysiółka Żary. Stąd o krok do Borów, które ponoć leczą i odmładzają ludzi.