Pieniążkowice

Zwane też Maciejowskie osadzał Krzysztof Stoch, dostawszy przywilej od Jana Pieniążka - dzierżawcy dóbr nowotarskich. Ród Pieniążków z Krużlowej lokował na terenie starostwa nowotarskiego aż 22 wsie królewskie. Drewniany, XIX-wieczny kościółek przed stu laty zastąpiła nowa, murowana świątynia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Główny ołtarz zdobi barokowy obraz z wizerunkiem patronki parafii. Dzwon, liczący już cztery wieki, kupiono ponoć w Jordanowie. Uchowało się też we wsi trochę drewnianych góralskich chałup.

Na szczyt Żeleźnicy (912 m n p.m.) można dojść pięknym szlakiem z Szaflar przez Dział i Pieniążkowice. Legenda głosi, że góra otwiera się raz w roku - na dźwięk rezurekcyjnych dzwonów - by odsłonić ukryte w niej skarby.