x

177 rocznica poruseństwa chochołowskiego

2023-02-24
< wróć

,,A jeśli komuś otwarta do nieba droga,

To tym, co służą ojczyźnie…”

                                           Jan Kochanowski, Pieśń VII ,,O cnocie”


177 lat temu nasi przodkowie zerwali się do boju, który rozsławił na całe Podhale chochołowską dziedzinę. Nasza szkoła od 57 lat nosi ich imię, dlatego rokrocznie właśnie 21 lutego upamiętniamy ten patriotyczny zryw górali z Chochołowa, Cichego, Dzianisza, Witowa. Mam zaszczyt powitać w naszych progach wszystkich przybyłych na Święto Patronów szkoły czy szerzej święto całego Chochołowa.                       – Takimi słowami Joanna Kowalik dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie przywitała zebranych na obchodach 177 rocznicy upamiętniających Poruseństwo Chochołowskie, które wybuchło w nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku, o wolność ojczyzny walczyli górale z Chochołowa, Cichego, Dzianisza i Witowa. Zryw ten  na stałe zapisał się w dziejach historii naszej ojczyzny, a w szczególności w sercach chochołowian. Pamięć o powstaniu jest tu wciąż żywa i przekazywana młodemu pokoleniu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. za powstańców chochołowskich w kościele parafialnym. Kazanie wygłosił ksiądz kanonik Władysław Kos. Następnie złożone zostały wiązanki pod Pomnikiem Powstania Chochołowskiego. Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły podstawowej, gdzie uczestnicy przenieśli się do wykreowanego nieba, aby zobaczyć program artystyczny ,,Sąd powstańców” przygotowany przez uczniów- z udziałem zespołu regionalnego „Krzesany” z Cichego-  pod kierunkiem Pani Haliny Tylki, pomysłodawczyni oraz autorki scenariusza, w którym wykorzystała motywy pochodzące z tekstu Izabeli Zającówny, przy współpracy Pani Moniki Zawodniak.

Na uroczystość tę przybyło wielu gości, wśród nich m.in.:                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Tadeusz Czepiel, przedstawiciele Rady Powiatu Nowotarskiego wraz z  Przewodniczącym Tadeuszem Rafaczem, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pan Bronisław Stoch, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego Pani Iwona Wontorczyk, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec Pani Małgorzata Kulawiak,  Zastępca Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego Pan Andrzej Skupień, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu Pani Anna Wiśniewska, przedstawiciele Wspólnoty Leśnej 8 Wsi Uprawnionych
z siedzibą w Witowie, przedstawiciele Związku Podhalan w Chochołowie, Cichem i  Dzianiszu wraz z Prezesem  Zarządu Głównego  Związku Podhalan w Polsce Panem Julianem Kowalczykiem, Sołtys z Radą Sołecką wsi Chochołów, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele Straży Granicznej, poczty sztandarowe szkół w Cichem, Dzianiszu, Witowie wraz Dyrektorami  oraz Dyrektorzy szkół z Gminy Czarny Dunajec.

Uczmy się z naszej przeszłości, by stawała się dla nas lekcją, jak wspólnie lepszą czynić przyszłość. A w szkole miejsca na współpracę nie brakuje - zapewniam. Tak zakończyła swoją wypowiedź Pani Dyrektor, dziękując wszystkim za przybycie.

Wcześniej 17 lutego przeprowadzono Gminny Konkurs Recytatorski Regionalnej Poezji Patriotycznej „MOJA MAŁA OJCZYZNA- PODHALE” stanowiący część tegorocznych obchodów 177 rocznicy.

Uczniowie szkoły przypomnieli wydarzenia poruseństwa chochołowskiego dzięki wewnętrznym konkursom: przygotowali makiety oraz nakręcili krótkie filmiki zaprezentowane wszystkim kolegom.

Uroczystość ta odbyła się dzięki współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec i Centrum Kultury i Promocji oraz działających w Chochołowie instytucji: Szkoły Podstawowej z Radą Rodziców, Związku Podhalan w Chochołowie, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także hojności darczyńców.

 

 

powrót na górę strony wróć na górę