x

Badanie ankietowe: określenie celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD

2023-01-09
< wróć

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.


Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.
w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy- Rokiciny Podhalańskie 14a, 34-721 Raba Wyżna, budynek sklepu Groszek, I piętro w godzinach 9-14.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w  LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i  przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice.

Załącznik do pobrania:

  1. Fiszka projektowa.

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 18 26 78 648/  500 475 840.

powrót na górę strony wróć na górę