x

„Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec” 2022

2022-12-22
< wróć

Zakończyła się realizacja zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, w ramach projektu „Gimnastyka korekcyjna w Gminie Czarny Dunajec” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Czarny Dunajec w 2022 roku pozyskała na te zajęcia kwotę 10 000,00 zł.Projekt realizowany był w 8 szkołach (11 grup po 15 uczniów):

-Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu – II grupy,

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem – I grupa,

-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie – I grupa ,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu – I grupa ,

-Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku – II grupy,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Podszklu – I grupa,

-Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Ratułowie – II grupy,

-Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem – I grupa.

Głównym celem tych zajęć było skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała

i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Ponadto projekt miał na celu zapobieganie pogłębianiu się wad postawy, rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych, wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu. Zajęcia prowadzili nauczyciele, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, 2 do 3 razy w tygodniu, dla każdej grupy. Zajęcia w ramach projektu były realizowane od 4 maja do 2 grudnia 2022 r.

Łączny koszt zajęć wyniósł 30 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast 20 000,00 zł z budżetu Gminy Czarny Dunajec.

powrót na górę strony wróć na górę