x

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap 4 – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu

2023-09-07
< wróć

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych dotyczących realizacji 4. etapu budowy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach przygotowywanego polsko-słowackiego projektu z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele:
- mieszkańców, grup społecznych
- samorządów lokalnych i regionalnych
-  organizacji turystycznych, w tym rowerowych
-  organizacji pozarządowych związanych z turystyką i rekreacją
-  instytucji zajmujących się promocją produktów turystycznych
-  samorządów gospodarczych branży turystycznej
-  a także osoby specjalizujące się w zakresie turystyki rowerowej oraz rozwoju produktów turystycznych

Osoby zainteresowane problematyką mogą zgłaszać uwagi, pytania, sugestie, propozycje do planowanego zakresu działań i założeń projektu w formie pisemnej na załączonym formularzu za pomocą:
poczty tradycyjnej na adres:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, ul. Sobieskiego2, 34-400 Nowy Targ, Polska
poczty elektronicznej na adres e-mail:
info@euwt-tatry.eu
lub osobiście.

Konsultacje trwają od dnia 07.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r.

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych opublikowane zostanie na stronie internetowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz partnerów projektu w terminie do dnia 28.09.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę