x

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 18 września 2023 r.

2023-09-18
< wróć

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Czarny Dunajec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21 września 2023 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 10, w liczbie 1,

- Nr 14, w liczbie 1,

- Nr 16, w liczbie 2,

- Nr 18, w liczbie 1,

- Nr 19, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

W dniu 22.09.2023 r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 9

- Nr 12

- Nr 13

- Nr 15.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

 

Piotr Borkowski

 

powrót na górę strony wróć na górę