x

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego oraz możliwości składania uwag i wniosków

2023-10-24
< wróć

Sprawa: informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego oraz możliwości składania uwag i wniosków.Szanowni Państwo,
informuję, o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1.
Program obejmie odcinki:
- dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
- dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
- linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.,
- odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku,
- obszar miasta Krakowa,
- obszar miasta Tarnowa,
- obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.
Strategiczne mapy hałasu, będące podstawą do opracowania Programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce Środowisko -> Strategiczne mapy hałasu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10.11.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: halas@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
Po opracowaniu projektu uchwały w sprawie przedmiotowego Programu, projekt zostanie udostępniony do opiniowania wraz z możliwością wnoszenia uwag do dokumentu.
Bardzo proszę o umieszczenie informacji w miejscu dostępnym dla mieszkańców gminy.


Z poważaniem
Józef Gawron

powrót na górę strony wróć na górę