x

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów szkół na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec

2023-04-14
< wróć

1. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku:

 

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 71/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku, na posiedzeniu w dniu
14 kwietnia 2023 r. wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły w osobie:

 

Pana Bogdana Tyrybona

 

2. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem

 

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 72/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem, na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2023 r. wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły w osobie:

 

Pani Barbary Holla

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Iwona Wontorczyk

powrót na górę strony wróć na górę