x

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec Raportu o Stanie Miasta i Gminy za 2023 rok i zgłaszania się mieszkańców Gminy do udziału w debacie nad raportem

2024-06-03
< wróć

Informuję, iż podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w sali obrad Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2A, będzie rozpatrywany Raport o Stanie Miasta i Gminy za 2023 rok.


Zgodnie z art. 28aa. ust. 4-9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721 i z 2023 r. poz. 1688) nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miasta i Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy, przyjmowane będą do dnia  21 czerwca 2023 r. (piątek) w Urzędzie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2 – dziennik podawczy /parter/ do godz. 1200.

 

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie wraz z Raportem o Stanie Gminy za 2023 rok dostępny jest w Biurze Rady – pokój nr 42 –II piętro, oraz na stronie internetowej Gminy.

 

 

Czarny Dunajec, dnia 3 czerwca 2024 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                                      Czesław Wajda

powrót na górę strony wróć na górę