x

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

2023-04-21
< wróć

Miasto i Gmina Czarny Dunajec pozyskała kwotę 393 554,49 na realizację Projektu       pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. na Ukrainie.

    Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2023 r., przez szkoły dla których Miasto i Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym,  oraz  w których uczą się uczniowie z Ukrainy tj.: Szkołę Podstawową w Czarnym Dunajcu, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem, Szkołę Podstawową im. Powstańców Chochołowskich   

w Chochołowie oraz Szkołę Podstawową im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie.

   Pozyskane środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup monitorów interaktywnych, laptopów wraz z oprogramowaniem na wypadek nauki zdalnej dla uczniów   z Ukrainy, zorganizowanie przedmiotowego koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek integrujących dzieci polskie i ukraińskie.


powrót na górę strony wróć na górę