x

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2023-09-07
< wróć

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny (POF) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu zebranie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii ZIT od mieszkańców Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Konsultacje mają zapewnić udział społeczności oraz podmiotów społecznych i gospodarczych POF przy opracowywaniu Strategii ZIT.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 05 września 2023 r. do 26 września 2023 r.

 

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1) spotkania konsultacyjnego on-line w dniu 22 września 2023 r. o godz. 13.00, do którego link zamieszczony zostanie na stronach internetowych samorządów POF;

 

2) zamieszczenia projektu dokumentu do konsultacji na oficjalnych stronach internetowych samorządów wchodzących w skład POF i zbieranie uwag za pomocą ankiet:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_podhale_oos - formularz do OOŚ

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_podhale_konsultacje - formularz do Strategii ZIT

 

Dokumenty do konsultacji oraz linki do ankiet zamieszczone zostaną na stronie internetowej POF: www.ofpodhale.pl i na stronach internetowych samorządów POF: www.nowytarg.pl, www.zakopane.pl, bialydunajec.com.pl,  www.czarny-dunajec.pl, ugbukowinatatrzanska.pl, www.gminakoscielisko.pl, www.lapszenizne.pl, www.ugnowytarg.pl, www.poronin.pl, www.rabka.pl, szaflary.pl, www.nowotarski.pl, www.powiat.tatry.pl oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

 

3) zbierania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonego także na stronach internetowych samorządów POF oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2023 roku drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: zit.podhale@gmail.com


Link do spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się 22 września 2023 r. o godz. 13.00 na platformie zoom - https://us02web.zoom.us/j/81814692353?pwd=MVh3YTVDZlFzeUJQbHQrL05tL2k0Zz09


Nowy link: https://us06web.zoom.us/j/89562646739?pwd=luJCLBaQGWWXsAkFYlST9y3Nyljihmpowrót na górę strony wróć na górę