x

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł - Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: Strzelnica w powiecie 2023

2023-07-12
< wróć

„Dostawa i montaż wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pn.: „Strzelnica w powiecie 2023" na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze  proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, dofinansowanych ze środków Ministra Obrony Narodowej (Konkurs ofert Nr 1/2023/CWCR).”

 

Zamawiający informuje ,że  zostały złożone 3 oferty. Otwarcie ofert odbyło się 12.07.2023 roku, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez-  Milisystem Spółka Akcyjna , ul Zamenhofa5 lok 6b , Warszawa

Cena Oferty : 123242,31 zł brutto

powrót na górę strony wróć na górę