x

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2023-02-27
< wróć

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 27.02.2023r. do 27.03.2023r.

 

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3931, 3933  o łącznej pow. 0.5428 ha położone we WRÓBLÓWCE objęte księgą wieczystą nr NS1T/00181036/7.     

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego – pok. 32 Urzędu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.


 

Komisja Inwentaryzacyjna

ds. Komunalizacji Mienia Gminnego

w Czarnym Dunajcu

 

Mariusz Hajduk

Przewodniczący Komisji

powrót na górę strony wróć na górę