x

Projekt - Trstená 2020 – Spoločne v Európe został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Europa dla obywateli

2023-01-10
< wróć

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miastUdział: projekt umożliwił spotkanie 504 obywateli, z których 210 pochodziło z miasta Trstena (Słowacja), 49 z Gminy Jablonka, (Polska), 21 z Gminy Miasta Ozorkowa (Polska), 15 z mesta Isaszeg (Węgry), 22 z mesta Žirovnice (Czechy), 27 z mesta Hořice (Czechy), 55 z OZ V.I.A.C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Słowacja), 23 z Gminy Czarny Dunajec (Polska), 6 z Comite de Jumelage „Pays de Bray – Orava (Francúzsko), 30 z Gminy Tomice (Polska), 28 z  mesta Želiezovce (Słowacja), a 18 z OZ MAS Orava – Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy (Słowacja) 


Miejsce/daty: spotkanie odbyło się w mieście Trstená, Słowacja, od 10.11.2022 do 12.11.2022 


Krótki opis: W dniu 10.11.2022 r. przygotowano kilkudniowe zajęcia z warsztatami dla dzieci i młodzieży pod tytulem „Dzień Europy”, podczas których młodzi obywatele mieli swój pierwszy kontakt z Unią, jej wymiarami i krajami (dzieci miały do dyspozycji mapę Unii Europejskiej, puzzle, kolorowanki, artykuły plastyczne oraz z  flagami państw UE itp.). Efektem działania był kolaż-dzieło artystyczne z rysunkami typowymi dla krajów UE - dziedzictwo kulturowe, symbole UE, tradycje, flagi itp. Projekt został uroczyście otwarty przemówieniem burmistrza, w którym powitała mieszkańców i gości, przedstawiła uczestniczących partnerów, cele projektu oraz podkreśliła znaczenie współpracy między miastami partnerskimi. Po wspólnej kolacji nastąpiła formalna dyskusja z partnerami projektu, burmistrzami i burmistrzami miast partnerskich, decydentami lokalnymi i regionalnymi, podczas której omówiono historię i przyczyny współpracy, wskazując na znaczenie współpracy i spójności krajów i miast w Europie , wizje dalszej współpracy na rzecz przyszłości Europy. Następnie uczestnicy dyskutowali o aktualnych trendach politycznych w UE, aktualnych wyzwaniach społecznych, przed którymi stoją. Podczas dyskusji zaprezentowano dziedzictwo kulturowe, tradycje i zwyczaje partnerów. 


W dniu 11.11.2022 r. zostały przygotowane zajęcia zawodowe, na których omawialiśmy tematy „Razem w szczytnym celu”, nieformalną dyskusję na temat solidarności w czasach kryzysu, wolontariatu jako dziedzictwa aktywnego obywatelstwa europejskiego, z  którym chcieliśmy jak motywować młodych ludzi do wolontariatu, jak pracować nad projektami we własnym kraju lub na rzecz społeczności i  ludzi w całej Europie. Odbyły się również stymulujące dyskusje na tematy eurosceptycyzmu, przedstawiono Europejski Korpus Solidarności, Wolontariat Europejski, Žilinské Centrum Wolontariatu, a praktyczne doświadczenie wolontariackie studenta z Portugalii było bardzo stymulujące. Następnie odbyła się publiczna dyskusja przy okrągłym stole z pomnikami z lat 30. lat wolności obywatelskiej i solidarności” dla studentów i publiczności – prezentacja epoki totalitarnej, filmy z  przeglądem historii, w których wskazywano na różne doświadczenia z  reżimem komunistycznym. Wartością dodaną całego programu zawodowego były wykłady „Aktywni na rzecz zmian” i „Przyszłość UE”, które zostały zorganizowane dla publiczności przez EUROPE DIRECT Region Žilinský (Europejskie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na Słowacji) na tematy związane z niskimi frekwencja młodych ludzi w wyborach europejskich, przyszłość Europy, korzyści z członkostwa w UE, możliwość studiowania w UE (program Erasmus+) oraz możliwość aktywnego udziału w  tworzeniu polityk unijnych, gdzie młodzież i społeczeństwo , obywatele i goście wydarzenia mogli dyskutować o aktualnych problemach UE. Wśród innych wspólnych imprez, które zorganizowaliśmy, był tradycyjny targ rzemieślniczy, prezentacja dziedzictwa kulturowego i rzemieślników ludowych partnerów, występ zespołów folklorystycznych i  folklorystycznych partnerów, wystawa prac plastycznych dzieci i  młodzieży partnerów na temat „Mali obywatele i Europa”, gastrofestiwal – prezentacja i degustacja tradycyjnych specjałów partnerów lub zwiedzanie miasta i okolic. Odbyły się również kreatywne warsztaty, podczas których uczestnicy mogli własnoręcznie wykonać różne produkty typowe dla regionów partnerskich. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z udziałem uczestników projektu, prezentacja burmistrzów gmin i miast „Projekty, które zmieniają życie na wsi” – prezentacja udanych projektów inicjatyw obywatelskich wspieranych środkami Unii Europejskiej, przykłady dobrych praktyk w pozyskiwaniu środków finansowych zasobów, jak najefektywniej zarządzać finansami i zasobami UE. Wspólnie omówili także aktualne tematy i podzielili się doświadczeniami związanymi z  pandemią COVID 19, a także omówili obecną sytuację na Ukrainie, kryzys uchodźczy, kryzys z rosyjskim gazem, gospodarkę odpadami. Działania nieformalne przyczyniły się do promowania dialogu międzykulturowego, łączenia ludzi różnych narodowości i języków. Poznawanie różnych kultur wzmocniło wzrost tolerancji między poszczególnymi grupami obywateli. 


W dniu 12.11.2022 r. odbyły się zajęcia kulturalne oraz europejski turniej partnerski w kręgle, które przyczyniły się do promowania dialogu międzykulturowego, łączenia ludzi różnych narodowości i języków. Oceniono badanie rynku „Przyszłość Europy”, którego celem było poznanie rzeczywistego stanu wiedzy o koncepcjach europejskich, możliwościach uczestnictwa w życiu politycznym. Zakończenie projektu była konferencja podsumowująca, na której wręczono nagrody z wydarzeń kulturalnych, a następnie produkty i rezultaty projektu, ocenę całości wydarzenia, zgodność z priorytetami Unii Europejskiej oraz wpływ na życie zaprezentowano uczestniczących obywateli. W trakcie całego projektu uczestnicy byli motywowani do podnoszenia świadomości, aktywnego uczestnictwa w życiu demokratycznym na poziomie Unii Europejskiej oraz uczestniczenia w rozwoju Unii. Dla odwiedzających zajęcia zawodowe przygotowano stoisko informacyjne EUROPE DIRECT Regionu Žilinského, na którym uczestnicy mogli uzyskać informacje o krajach partnerskich i ich historii, Europejskim Korpusie Solidarności i  Wolontariacie Europejskim oraz przedstawić korzyści płynące z  członkostwa. Jednocześnie przez wszystkie dni projektowe następowała zbieżność idei i wartości uczestników, prezentacja zwyczajów, tradycji, dyskusji formalnych i nieformalnych oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego.

powrót na górę strony wróć na górę