x

Protokół z Posiedzenia Komisji I Gminnego Konkursu Literackiego ,,Dzieci listy piszą”

2022-12-13
< wróć

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem  Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu


 

Cele konkursu:

·         Ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczny, poprawny i czytelny zapis treści listu

·         Rozwijanie wyobraźni i umiejętności wyrażania własnych myśli poprzez pisanie własnych tekstów

·         Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci

·         Kształtowanie umiejętności poprawnego pisania

 

 

Skład Komisji Konkursowej:

1.      Przewodnicząca: Beata Kusper

2.      Członek: Stanisława Rafacz

 

09.12.2022 w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki odbył się I Gminny Konkurs Literacki ,,Dzieci listy piszą”. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach:

I. klasy 4-6 ( wzięło udział 7 osób)

II. klasy 7-8 (wzięło udział 9 osób).

 

Przy ocenie prac Komisja brała pod uwagę:

a) wymogi formalne listu

b) ciekawą realizację tematu

      c) poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, językową i stylistyczną

      d) estetykę zapisu

 

Wyniki konkursu przedstawiają się  następująco:

 

Kategoria I :

I miejsce - Amelia Domagała ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem

II miejsce - Zuzanna Łowisz ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem

III miejsce - Magdalena Potoczna ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.  Jana Pawła II w Cichem

Wyróżnienie -  Wincenty Parzygnat ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej
w Pieniążkowicach

 

 

Kategoria II:

I miejsce -  Zuzanna Lambrecht z Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem

II miejsce -  Jan Czyrnek ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem

III miejsce -  Nicola Kula ze Szkoły Podstawowej nr 2 SPSK im. Św. Jana Pawła II w Starem Bystrem

Wyróżnienie -  Julia Topór ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem

 

 

Gratulujemy uczestnikom oraz dziękujemy ich opiekunom. Dyplomy, podziękowania oraz nagrody będą do odebrania w Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu.

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem

powrót na górę strony wróć na górę