x

Remont drogi gminnej Szeligówka w Ratułowie

2023-08-25
< wróć

Remont drogi gminnej nr 360342K ul. Szeligówka w km od 0+295,60 do km 1+045,20 w miejscowości Ratułów, Miasto i Gmina Czarny DunajecW dniu 21 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na remont drogi gminnej „Szeligówka” w miejscowości Ratułów. Wykonawcą jest firma KIERNIA Sp. z o.o. Termin wykonania zadania upływa 31 października 2023r.


Planowane prace remontowe wykonane będą na odcinku ok. 750m

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe, demontażowe

- roboty ziemne

- odwodnienie drogi – czyszczenie i profilowanie istniejących rowów odwadniających, remont istniejących przepustów

- przygotowanie podłoża oraz podbudowy pod elementy ulic oraz warstwy nawierzchni

- nawierzchnia dróg  i poboczy

- oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia BRD

- roboty wykończeniowe

Na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 360342K ul. Szeligówka w km 0+295,60 do km 1+045,20 w miejscowości Ratułów, Miasto i Gmina Czarny Dunajec” pozyskaliśmy dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 793 088,00 zł

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 527 301,60 zł.
powrót na górę strony wróć na górę