x

Remonty dróg dofinansowane z budżetu państwa

2023-01-03
< wróć

W sierpniu ubiegłego roku, przez południowe sołectwa naszej gminy przeszła powódź. W wyniku ulewnych deszczów, uszkodzona została nawierzchnia wielu dróg, naruszone zostały także trzy mosty.


Dzięki pozyskaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, udało się odremontować 4 drogi:

 

·         Remont drogi gminnej „Ratułów – Szeligówka” nr K 360342 w miejscowości Ratułów w km 0+260 - 0+850

całkowita wartość zadania: 790 742,40 zł

dofinansowanie: 541 052,00 zł

·         Remont drogi gminnej „Czerwienne – Szeligówka” nr K 360422 w miejscowości Czerwienne w km 0+000-0+500

całkowita wartość zadania: 918 166,71 zł

dofinansowanie: 538 000,00 zł

·         Remont drogi gminnej „Ratułów – Do Konopków” nr  K 360341 w miejscowości Ratułów w km 0+028 - 1+570

całkowita wartość zadania: 390 863,13 zł

dofinansowanie: 301 568,00 zł

·         Remont drogi gminnej „Ciche - Pytlowoców Brzyzek” nr K 360015 w miejscowości Ciche w km 0+000 - 0+365

całkowita wartość zadania: 340 832,79 zł

dofinansowanie: 272 160,00 zł

 

Całkowity koszt wszystkich zadań to 2.440.605, 03 zł, z czego aż 1.652.780,00 zł pochodziło z budżetu państwa. Remont uszkodzonych traktów pozwolił mieszkańcom na szybszy powrót do normalności. Wsparcie w tak ważnym aspekcie, jakim jest komunikacja, jest niezwykle ważne dla lokalnej społeczności.
wróć na gorę