x

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Czarny Dunajec

2023-02-16
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Budynek znajdujący się na dz. ewid. nr 123/7
o pow. 27,14 m2

Położenie  

Budynek znajduje się w miejscowości Czarny Dunajec          

Księga wieczysta

-----------------------------

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Budynek murowany, małej elektrowni wodnej, znajdujący się na terenie gospodarstwa rybackiego.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

3C.ZLW – tereny lasów, zadrzewień i zieleni łęgowej.

3C.GR1 – tereny hodowlanych gospodarstw rybackich

Warunki umowy

Umowa sprzedaży

Kwota sprzedaży

44 100 zł brutto.

 

 

 

Czarny Dunajec dnia 10.02.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę