x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

2023-04-04
< wróć

         Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia.

Działka ewidencyjna nr 5234/9 o pow. 0,1260 ha

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Kmietowicza 2

Księga wieczysta

NS1T/00105369/4

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności edukacyjnej – Integracyjne Liceum Ogólnokształcące. Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

3C.UCM.2 – tereny zabudowy usługowej
i mieszkaniowej w centrum Czarnego Dunajca

Warunki umowy

Umowa do 31 grudnia 2031 roku.

Wysokość czynszu

- miesięczny 1 200,00 zł + 23% VAT waloryzowany jeden raz w roku

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy                               

Umowa do 31 grudnia 2031 r.               

 

Czarny Dunajec dnia 03.04.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę