x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

2023-05-31
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Działka ewidencyjna nr 1914/64 o pow. 0,5000 ha

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec.       

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana
w Czarnym Dunajcu przy ul. Nadwodna

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona na składowanie materiałów i organizacji placu budowy sieci gazowej na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec;   

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

3C.UC.9 – tereny usług.

 

Warunki umowy

Umowa do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Wysokość czynszu

- miesięczny w wysokości 800 zł netto plus należny podatek VAT, waloryzowany jeden raz w roku.

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy                               

Umowa do 31 grudnia 2024 r.               

 

Czarny Dunajec dnia 30.05.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę