x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

2023-01-13
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Działki ewidencyjne nr 3035/32 o pow. 1,0 ha.

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec.       

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona
w miejscowości Czarny Dunajec.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomości przeznaczona na cele rolnicze tj. wypas owiec. 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

3C.UT.5 – tereny usług turystyki,

5. ZLW – tereny lasów, zadrzewień i zieleni łęgowej.

 

Warunki umowy

Umowa od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 28 lutego 2026 roku.

Wysokość czynszu

- roczny w wysokości 1 500 zł brutto, waloryzowany jeden raz w roku.

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy                               

Umowa od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 28 lutego 2026 roku.               

 

Czarny Dunajec dnia 12.01.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę