x

ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW Regulamin Biegu Miejskiego Czarny Dunajec

2024-06-06
< wróć

Organizator: Miasto i Gmina Czarny Dunajec oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec


Termin i miejsce zawodów: 16.06.2024r. (niedziela) godz. 13:00 – Lodowisko w Czarnym Dunajcu. Potwierdzenie zgłoszenia oraz wydawanie nr startowych pomiędzy godz. 11:00 – 12:30


Do zawodów sportowych obowiązuje zgłoszenie na załączonym formularzu najpóźniej do dnia:  13.06.2024 r.  do godz. 12.00, tel./ fax:  18 26 571 79, email: sport@ckip.org


  

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, szkoły nie zgłoszone w podanym w/w terminie
nie zostaną dopuszczone do zawodów.

Przed każdą kategorią – zebranie i wspólna rozgrzewka

 

KATEGORIE WIEKOWE:

 

SZKOŁY PODSTAWOWE (Igrzyska Dzieci, rocz. 2015 i młodsi) – start 13:00:

 

a)     chłopcy rocznik 2015 i młodsi - biegi na dystansie 300 m.

b)     dziewczęta rocznik 2015 i młodsi - biegi na dystansie 300 m

 

SZKOŁY PODSTAWOWE (Igrzyska Dzieci, rocz. 2013 - 2014 ) - start 13:30:

 

c)      chłopcy rocznik 2013 - 2014 - biegi na dystansie 500 m.

d)     dziewczęta rocznik 2013 - 2014 - biegi na dystansie 500 m

 

SZKOŁY PODSTAWOWE (Igrzyska Dzieci, rocz. 2011-2012) – start 14:00:

 

 

e)     chłopcy rocznik 2011-2012 - biegi na dystansie 1300 m.

f)       dziewczęta rocznik 2011-2012 - biegi na dystansie 1300 m


SZKOŁY PODSTAWOWE (IMS, rocz. 2009-2010) – start 14:30:

 

e)  dziewczęta rocznik 2009-2010 - biegi na dystansie 1000 m. 

f)  chłopcy rocznik 2009-2010- biegi na dystansie 1000 m.   

 

OD ROCZ. 2008 I DOROŚLI – start 15:00

         g)  mężczyźni rocznik 2008 i dorośli - biegi na dystansie 4200 m

         h)  kobiety rocznik 2008 i dorośli - biegi na dystansie 4200 m


CEREMONIA I WRĘCZENIE NAGRÓD: 16:00

 


SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

Start wspólny w poszczególnych kategoriach

Oddzielna klasyfikacja indywidualna dla każdej kategorii wiekowej.

Zawodnicy nie mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.

 

 

Nagrody:

  • Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dedykowany medal.
  • Indywidualnie do 6 miejsca nagrody rzeczowe.

 

POZOSTAŁE UWAGI

·  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, długości tras oraz sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.

·  Wszystkim uczestnikom zawodów ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Czarny Dunajec organizatorzy zapewniają dojazd i posiłek regeneracyjny.

·  Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie lub oświadczenie rodzica o zgodzie na udział w zawodach oraz braku przeciwwskazań medycznych.

·  Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

·  Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

·  Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

·  Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

powrót na górę strony wróć na górę