x

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2023/KB na DOWÓZ/ODWÓZ uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu

2023-07-04
< wróć

Pełna nazwa Zamawiającego:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług DOWÓZ /ODWÓZ w roku szkolnym 23/24 dzieci  do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu na trasie nr 2

 SP Podszkle - Studzionki- SP Podszkle -  Możdżeń – SP Podszkle Środek

  Przewoźnik obsługujący trasę ma obowiązek zapewnić opiekę. Przy zawieraniu umów na dowozy, przewoźnicy zobowiązali są do dostarczenia danych dotyczących opiekunów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz numerów kontaktowych z nimi. Zamawiający wymaga, by opiekunami były osoby pełnoletnie.

Do obowiązków opiekuna należy:

1) dopilnowanie, aby uczniowie siedzieli w autobusie/busie w sposób niegrożący kontuzją,

2) niewypuszczanie uczniów autobusu/ busa przed dojazdem do  szkoły,

3) odprowadzanie podopiecznych z autobusu/ busa do drzwi szkoły,

4) decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego wyznaczonych.

5) sprawdzenie po zatrzymaniu się autobusu/busa na przystanku czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd i jeśli muszą przejść na drugą stronę ulicy bezpieczne przeprowadzenie ich,

6) zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego zachowania przewożonych w autobusie/busie, w tym samowolnego oddalenia się podopiecznych,

7) opieka nad dowożonymi uczniami w przypadku awarii autobusu, zapewnienie im bezpieczeństwa do czasu przybycia pojazdu zastępczego,

8) podejmowanie szybkich decyzji wspólnie z kierowcą co do dalszego postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności,

9) ponoszenie  odpowiedzialności za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do momentu wejścia do drzwi szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po opuszczeniu drzwi szkoły, do momentu opuszczenia autobusu/busa przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

powrót na górę strony wróć na górę