x

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania foli, sznurków, siatek z sianokiszonek w Mieście i Gminie Czarnym Dunajcu

2023-04-25
< wróć

I.                   Zamawiający:

 

Miasto i Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

 

II.                Termin wykonania zamówienia:

 

Termin realizacji od 15 maja 2023r. do 30 czerwca 2023r.

 

III.             Przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający będzie koordynował wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu folii, sznurków, siatek z sianokiszonek oraz worków typu BIG-BAG  z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

IV.             Zakres robót przewidziany w zleceniu

 

  1. Zamawiający po otrzymaniu informacji o podmiotach wyrażających chęć oddania folii, siatek, sznurków po sianokiszonkach oraz worków typu BIG-BAG ustala termin odbioru oraz punkty składowania odpadu.
  2. Odbiór będzie w pięciu punktach na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec, mianowicie w Cichem (Parking Ciche dolne - Miętustwo), Czarnym Dunajcu (Czarny Dunajec  ul. Kolejowa - plac przy byłej stacji PKP), Piekielniku (na placu obok remizy OSP), Chochołów (plac przy toaletach publicznych), Załuczne (plac centrum wsi obok kościoła).
  3. Zadanie polegać będzie na zebraniu z wyznaczonych miejsc odpadu i uprzątnięciu terenu po skończonej zbiórce. Wykonawca musi posiadać odpowiedni zasób ludzki oraz sprzętowy, który pozwoli zebrać zgromadzony w wyznaczonych punktach i wyżej opisany odpad, przetransportować go celem zgodnego z prawem zagospodarowania i utylizacji. Wykonawca musi potwierdzić prawidłowe zagospodarowanie zebranych tworzyw sztucznych.
  4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zezwolenia na zbiórkę oraz transport odpadów.
  5. Przewidywana ilość odpadu to około 25 Mg, maksymalna ilość to 50Mg.

V.                Miejsce i termin składania ofert:

 

Termin składania ofert: do 02.05.2023r. (środa) do godz. 15:30. Oferty można składać
na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2  w godzinach 7:30 – 15:30. Oferty mogą być składane również za pomocą e-mail na adres gmina@czarny-dunajec.pl w formie skanu.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach w dniu 04.05.2023r.

 

VI.             Kryterium wyboru Oferenta:

 

Najniższa cena.

 

VII.          Dane kontaktowe:

 

Sprawę prowadzi: Zuzanna Gruszka – podinsp. ds. gospodarki komunalnej e-mail: zgruszka@czarny-dunajec.pl tel. 18 26 135 11

powrót na górę strony wróć na górę