x

Zarządzenie Nr 52 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 marca 2023r.

2023-03-10
< wróć

w sprawie: ogłoszenia wyniku konkursu nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2023r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą : „Realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec”

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133, z 2021 r. poz. 2054, 2142), art. 221 ust. 1 i ust. 2 in fine ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz §8 i §9 Uchwały nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Czarny Dunajec oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 363), zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

Przyznaje się  dla wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2023r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą : „Realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Czarny Dunajec służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, przez kluby sportowe działające na obszarze Miasta i Gminy Czarny Dunajec”


 

L.p.

Nazwa i adres wnioskodawcy

Kwota dotacji przyznanej na projekt

1.        

TS PODHALAŃSKI

Ul. Targowa 54

Czarny Dunajec

0.00 zł

2.        

UKS RATUŁÓW

Ratułów 159

34-407 Ciche

17.000 zł

3.        

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

Pieniążkowice
34-408 Pieniążkowice

10.000 zł.

4.        

PODHALAŃSKI KLUB KARATE
Czerwienne 78

7.000 zł

5.        

UKS „CZERWONE WIERCHY”

Czerwienne 245,
34-407 Ciche

2.000 zł

6.        

GKS „CZARNI”

 ul. Targowa 36

34-470 Czarny Dunajec

25.000 zł

7.        

UKS PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODCZERWONEM
Podczerwone 246

34-470 Czarny Dunajec

12.000 zł.

8.        

UKS „CICHE”

Ciche 453a

34-407 Ciche

8.000 zł

9.        

UKS „ZOGRODY”
Stare Bystre 347, 34-407 Ciche                     

15.000 zł

10.     

LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 199

0.00 zł.

11.     

PZW OKRĘG NOWY SĄCZ, KOŁO NR 27 CZARNY DUNAJEC

34-470 Czarny Dunajec, Rynek 35

10.000 zł

12.     

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA
Ulica Kamieniec Dolny 41,
34-470 Czarny Dunajec

80.000 zł

13.     

 

TOWARZYSTWO SPORTOWE CKF MAXIMUS

34-470 Czarny Dunajec,
ul. Parkowa 3

25.000 zł

14.     

AMATORSKI KLUB HOKEJOWY DRWALE CZARNY DUNAJEC

Ul. Tetmajera 41

34-470 Czarny Dunajec

10.000 zł

15.     

UKS PIENIĄŻKOWICE

34-408 Odrowąż, Pieniążkowice 142

2.000 zł

16.     

KLUB JEŹDZIECKI

CZARNY DUNAJEC

Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 92

34-470 Czarny Dunajec

20.000 zł

18.

TOWARZYSTWO SPORTOWE „HARNASIE”

Ul. Kantora 120

34-470 Czarny Dunajec

10.000 zł

19.

KS CHOCHOŁÓW

 34-513 Chochołów 184b

45.000 zł

20.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CHOCHOŁÓW”

Chochołów 34-513

2.000 zł

 

Uwagi : Odrzucono wniosek PODHALAŃSKI KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ZWYRTANY ( 34-470 Czarny Dunajec, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144 ) - z powodu nie spełnienia warunku przyznania dotacji zgodnie z Rozdz. 2. §4 ust.1 Uchwały nr XLI/416/2021 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Czarny Dunajec oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r. poz. 363)

 § 2.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

 

§ 3.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2023r. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 4.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

powrót na górę strony wróć na górę