x

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

2023-09-22
< wróć

Urząd Miasta i Gminy w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców Miasta i Gminy Czarny Dunajec, że w dniu 23 września 2023 roku w miejscowości Czarny Dunajec na parkingu za Remizą OSP  w godzinach od 8:00 – 15:00 odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych i chemikaliów


takich jak niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć oraz zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

powrót na górę strony wróć na górę