x

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

2023-02-15
< wróć

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, że w dniu 18 marca 2023 roku w miejscowości Czarny Dunajec na parkingu za Remizą OSP  w godzinach od 800 – 1500

 

odbędzie się:

 

zbiórka odpadów niebezpiecznych i chemikaliów takich jak niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin i opakowania po aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie w tym alkaliczne i inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć

 

oraz

 

zbiórka drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

powrót na górę strony wróć na górę