x
> Dla mieszkańca > Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec jest Michał Jarończyk, Sekretarz Gminy,Dane kontaktowe koordynatora:Adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,Telefon: 18 2613538email: mjaronczyk@czarny-duanejec.pl Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy, zgodnie z wymaganiami określonymi ustawie;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Data publikacji: 29 września 2020

powrót na górę strony wróć na górę