Wójt Gminy Czarny Dunajec wraz z dyrektorami jednostek podległych zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Czarny Dunajec, aby włączyć się w pomoc dla ludności ukraińskiej. Wsparcie finansowe można przekazać do puszek w szkołach, przedszkolach, Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu. Równocześnie zachęcamy do dokonywania wpłat bezpośrednio na konta zweryfikowanych instytucji t.j.
- Polski Czerwony Krzyż ( na konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, z dopiskiem „UKRAINA”);  
- Caritas (na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopiskiem „UKRAINA”);
- Polska Akcja Humanitarna-   Zbiórka organizowana jest na platformie siepomaga.pl.
- Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej-   ( Nr konta:  18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”) .
Liczymy na Państwa pomoc!