Gościsz w swoim domu rodzinę z Ukrainy? Możesz  ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł na dzień, wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, czyli 1200 zł miesięcznie. Wnioski o przyznanie świadczeń będą przyjmowane od 24 marca 2022 roku.


Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.


Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i jest wypłacane z dołu.


Podstawą prawną przyznania i wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605).


Wnioski o przyznanie świadczeń będą przyjmowane: w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu Ul. Piłsudskiego2 – dziennik podawczy.


Informacji odnośnie wniosków można uzyskać: tel: 182613521 lub 182613522


UWAGA! – Mając na uwadze sprawne rozpatrywanie złożonych wniosków zwracamy się z prośbą aby wnioski składane były po 30 dniowym pobycie lub po zakończeniu pobytu osób którym udzielana jest pomoc.


Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy - AKTUALNY


Karta osoby przyjętej do zakwaterowania - AKTUALNA