Dotacja gminna na wymianę źródeł ogrzewania

I. Przedmiot dofinansowania:

Dofinansowanie obejmować będzie inwestycje polegające na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych usytuowanych na terenie gminy Czarny Dunajec, obejmujące:

1. Likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci kotła gazowego;

2. Likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci kotła na pellet lub kotła na biomasę;

3. Likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci odnawialnego źródła energii OZE (pompy ciepła, panele fotowoltaiczne);


II. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji:

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 9 marca 2022 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy. Wnioski składać można na Dzienniku Podawczym (pok. 12)Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. J. Piłsudskiego 2, w godzinach:

- poniedziałek 8:00-18:00; - wtorek – piątek 7:30 – 15.30.

Termin realizacji inwestycji oraz przedłożenia wniosku o rozliczenie upływa z dniem 31 października 2022 r.


III. Warunki ubiegania się o dotację:

1. Złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami (wnioski oraz regulamin udzielania dotacji dostępne są na stronie www.czarny-dunajec.pl oraz w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec – Dziennik Podawczy - pok. 12.);

2. Podpisanie z Gminą Czarny Dunajec umowy o udzielenie dotacji;

3. Wykonanie inwestycji w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi;

4. Złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.


Zakupu nowego źródła ciepła można dokonać wyłącznie po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Gminą Czarny Dunajec.