Publikacje w ramach mikroprojektu wydane

W grudniu 2021 r. wydany został w polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej bezpłatny katalog pt. „Gdzie koła poniosą – Galicyjska kolej żelazna”. Publikacja wydana została w pełnym kolorze, na papierze kredowym wilości 3 000 egz. w języku polskim, słowackim i angielskim. Katalog ma format 210x210mm, objętość ok. 60 stron. Podniesie ona świadomość mieszkańców i turystów o wspólnym dziedzictwie historycznym partnerów.

Dodatkowo wykonano reprint 5 szt. historycznych archiwalnych pocztówek prezentujących stację kolejową w Podczerwonem, dawną linię kolejową i jej funkcjonowanie – w nakładzie 3.000 egz. każda wraz z ozdobną okolicznościową kopertą.


Katalog


PocztówkiPublikacje są jednym z produktów mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą-śladami transgranicznej kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

ARTYKUŁY

Brak wiadomości w archiwum