Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji hydroforowej w miejscowości Czarny Dunajec

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Cel projektu

Projekt ma na celu wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka sieci wodociągowej łączącego wody ze zbiornikiem wodociągowym oraz podniesienie ciśnienia w sieci za zbiornikiem do wartości zapewniającej odpowiednie ciśnienie wody na sieci hydrantowej miejscowości Czarny Dunajec.


Realizowane zadania

Inwestycja zakłada budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową stacji hydroforowej w miejscowości Czarny Dunajec.


Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych niezależnie od płci, przekonań religijnych, narodowości, wieku, ograniczeń sprawnościowych, koloru skóry. Projekt służy budowaniu wzajemnego szacunku i pozytywnych postaw społecznych. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz architektoniczne mają na celu eliminację barier dla osób z niepełnosprawnościami.


Efekty oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu

Efektem realizacji projektu będzie zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody na sieci hydrantowej w miejscowości Czarny Dunajec.


Dodatkowe informacje

ARTYKUŁY

Brak wiadomości w archiwum