Kompleksowy rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Czarny Dunajec poprzez wybudowanie platformy widokowej na szczycie wzgórza Bachledówka

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Cel projektu

Kompleksowy rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Czarny Dunajec poprzez wybudowanie platformy widokowej na szczycie wzgórza Bachledówka


Realizowane zadania

W ramach projektu zrealizowane zostanie zadanie inwestycyjne poprzez budowę platformy widokowej na wzgórzu Bachledówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych niezależnie od płci, przekonań religijnych, narodowości, wieku, ograniczeń sprawnościowych, koloru skóry. Projekt służy budowaniu wzajemnego szacunku i pozytywnych postaw społecznych. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz architektoniczne mają na celu eliminację barier dla osób z niepełnosprawnościami.


Efekty oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu

W ramach projektu na szczycie wzniesienia Bachledówka bezpośrednio przy Kościele parafialnym Ojców Paulinów na Bachledówce wybudowana zostanie platforma widokowa na pasmo Tatr. Miejsce będzie wzbogacone o szereg materiałów opisujących lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Obiekt będzie pełnił również miejsce odpoczynku dla turystów rowerowych w szczególności podróżujących historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlakiem wokół Tatr.

ARTYKUŁY

Brak wiadomości w archiwum