Odrestaurowanie zabytkowej stacji PKP w Czarnym Dunajcu bezpośrednio zlokalizowanej przy transgranicznym szlaku rowerowym wokół Tatr

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Cel projektu

Kompleksowy rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Czarny Dunajec poprzez odrestaurowanie zabytkowej stacji PKP w Czarnym Dunajcu bezpośrednio zlokalizowanej przy transgranicznym szlaku rowerowym wokół Tatr


Realizowane zadania

Projekt ma charakter inwestycyjny którego celem jest odrestaurowanie zabytkowej stacji PKP w Czarnym Dunajcu i nadanie jej nowych funkcji w oparciu o rozwój turystyczny.


Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych niezależnie od płci, przekonań religijnych, narodowości, wieku, ograniczeń sprawnościowych, koloru skóry. Projekt służy budowaniu wzajemnego szacunku i pozytywnych postaw społecznych. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz architektoniczne mają na celu eliminację barier dla osób z niepełnosprawnościami.


Efekty oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu

W ramach projektu zostanie odrestaurowana zabytkowa stacja kolejowa PKP w Czarnym Dunajcu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Odrestaurowany obiekt otrzyma nowe funkcje w szczególności służące rozwojowi turystyki. Obiekt jest usytuowany bezpośrednio przy transgranicznym szlaku wokół Tatr, którego użytkownikami są głównie rowerzyści jak również rolkarze, nartorolkarze, biegacze itp. co będzie miało niewymierne korzyści dla funkcjonowania i oddziaływania obiektu.


Dodatkowe informacje

ARTYKUŁY

Brak wiadomości w archiwum