Wykonanie adaptacji pomieszczeń po „ARiMR” w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Cel projektu

Celem projektu jest adaptacja pomieszczeń po Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Realizowane zadania

Inwestycja zakłada dobudowę klatki schodowej i szybu windowego, remont i przebudowa instalacji wewnętrznej oraz dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do wszystkich grup społecznych niezależnie od płci, przekonań religijnych, narodowości, wieku, ograniczeń sprawnościowych, koloru skóry. Projekt służy budowaniu wzajemnego szacunku i pozytywnych postaw społecznych. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz architektoniczne mają na celu eliminację barier dla osób z niepełnosprawnościami.


Efekty oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu

Efektem projektu będzie modernizacja i adaptacja pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania pozwoli na utworzenie kompleksowego obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla obsługi mieszkańców terenu Gminy.


Dodatkowe informacje


ARTYKUŁY

Brak wiadomości w archiwum